Amsterdam Centre for Insurance Studies

Onderzoeksorganisatie ACIS

Hier vindt u het overzicht van de onderzoeksorganisatie en de omvang van de onderzoekscapaciteit binnen het Amsterdam Centre for Insurance Studies.

Directie

 • Prof. dr. M.L. Hendrikse (UvA/OU)
  Verzekeringsrecht

Staf

 • Dr. F. de Jong (onderzoeksmanager/UvA)
  (intermediaire) distributie, financieel advies, tussenpersonen, provisieverbod)

Hoogleraren

 • Prof. dr. B. Baarsma (UvA) - marktwerking en mededinging in de verzekeringssector 
 • Prof. dr. D. Busch (RUN) - Financieel- en verzekeringsrecht / toezichtvraagstukken
 • Mw. prof. dr. O. Cherednychenko (RUG) - Privaatrecht
 • Prof. dr. M.A. Clarke (University of Cambridge/St. John's College) - General - non-marine
 • Prof. dr. H. Cousy (Katholieke Universiteit Leuven) - Verzekeringsrecht
 • Mw. prof. dr. A.L.H. Ernes (OU/ Maastricht University) - Dogmatiek civiel- en handelsrecht
 • Prof. dr. M. Goovaerts (KU Leuven, België/UvA) - Actuariaat
 • Prof. dr. H. Heiss (Universität Zürich, Zwitserland) - Verzekeringsrecht
 • Prof. dr. P.L.C. Hilbers (Nyenrode) - Toezicht
 • Prof.dr. Ph.H.J.G. van Huizen (Universiteit Utrecht) - Verzekeringsrecht 
 • Prof.dr. Ph. de Jong (UvA) - Economie van de sociale zekerheid
 • Prof. dr. R. Kaas (UvA) - Schadeactuariaat en actuariele statistiek
 • Prof dr. W.M.A. Kalkman (UvA) - Levensverzekeringsrecht
 • Prof. dr. H. Keuzenkamp (UvA) - Verzekeringseconomie
 • Prof. dr. K.H.W. Knot (RUG) - Geld- en bankwezen
 • Prof. dr. J. Koelewijn (Nyenrode) - Corporate finance
 • Prof. dr. R.J.A. Laeven (UvA) - Verzekeringseconomie, risk management, regulering en toezicht 
 • Prof. dr. W.F. van Raaij (UvT) - Behavioural finance, financieel-economisch gedrag van consumenten/beleggers/ondernemers, heuristieken, w.o. mental accounting en dispositie-effect, sparen/pensioenen, 
 • Prof. dr. J.G.J. Rinkes (UvA/OU) - Contractenrecht polisrecht verzekeringsrecht algemeen financieel recht consumentenrecht w o oneerlijke handelspraktijken burgerlijk recht (algemeen) en vergelijkend en europees verzekeringsrecht
 • Prof. dr. A.E. Ronner (UvA) - Enterprise risk management
 • Prof. dr. R.J. Schotsman (UvA) - implementatie van het financieel gedragsrecht
 • Prof. dr. ir. T.F.E. Tjong Tjin Tai (UvT) - Zorgplicht en aansprakelijkheid
 • Prof. dr. ir. M.H. Vellekoop (UvA) - Asset Pricing - Derivatives - Life Insurance - Longevity - Stochastic Processes
 • Mw. prof. dr. B. Weyts (Universiteit Antwerpen) - Verzekeringsrecht
 • Prof. dr. J.B. Wezeman (RUG) - Verzekeringsrecht 
 • Prof. dr. R.M. Wibier (UvT) - Privaatrecht, eigendomsrecht en financieel recht

Hoofdonderzoekers

 • Dr. G.J.P. de Vries (UvA) - Algemene privaatrechtelijke leerstukken en verzekeringsrecht

Onderzoekers

 • Mw. dr. K. Antonio (UvA) - Actuariaat
 • Mr Melanie van den Berg (UvT) - Nudging in finance
 • ​Mw. mr. drs. H.M.B. Brouwer (UvA) - Schadeverzekeringsrecht, eigen gebrek en transportverzekering
 • Dr. R. Doff (UvA) - Enterprise risk management
 • Dr. K. Engel (OU) - Precontractuele informatieplicht in het verzekeringsrecht
 • Dr. J.K. Gorter (RUG) - Prikkels in de financiële sector

 • Mr. D.P.C.M. Hellegers (OU) - geschillenbeslechting in de financiële sector

 • Dr. C.J. de Jong (OU) - Verzekeringsdistributie

 • Dr. F. de Jong (UvA) - (Intermediaire) distributie, financieel advies, tussenpersonen, provisieverbod
 • Dr. P.M. Leerink (OU) - Schorsing van de dekking, premiebetaling en premierestitutie, delcrederebeding, premie-incasso door assurantietussenpersoon 
 • Dr. N.J. Margetson (UvA) - schadeverzekeringsrecht, eigen gebrek en transportverzekering
 • Mw. L. Merrett (MA University of Cambridge/Trinity College) - Private international law in insurance
 • Dr. B. Schuurmans (UvT) - Industrialisatie van financieel adviesprocessen
 • Dr. F. Stadermann (OU) - Schaderegeling in verzekeringsrecht, aov
 • Mw. dr. Mr. A. Vágási (UvA) - Nederlands prudentieel toezicht in de licht van de interne (Europese) verzekeringsmarkt
 • Mw. dr. A.J. Vlam (EUR) - Consumentengedrag en adviesproces financiële producten
 • Dr. E.J. Wervelman (UU) - Verzekeringsrecht, gezondheidsrecht en aansprakelijkheidsrecht. Meer specifiek op de particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering en vraagstukken rondom medische aansprakelijkheid
 • Dr. W.J. Willemse (UvA) - Prudentieel toezicht
 • Dr. D. (Daily) Wuyts (Universiteit Antwerpen) - Jurdische aspecten van verzekeringsfraude
 • Dr. P. van Zwieten (OU) - Subrogatie in het verzekeringsrecht waaronder Bbr 2000

Promovendi

 • Mr. A.C. de Bie (OU): juridische aspecten van informatieverplichtingen van financiële dienstverleners)
 • mr. Jan Broekhuizen (RUG), toezicht op verzekeringen
 • Drs. Z. Fan (UvA) - Optimale portefeuillekeuze
 • Mr. G. Heirman (Universiteit Antwerpen) - Verzekeringsrecht
 • Mw. Mr. C. Henskens (Universiteit Antwerpen) 
 • Mr. B. Holthinrichs (OU) - Rechtsbijstandverzekeringen
 • Mr. Steffi Illegems  - Verzekeringsrecht
 • Mw. Mr. E. Jacobs (UvA): privaatrechtelijke aspecten van de zorgverzekeringsovereenkomst
 • Mr. S.W.A. Kelterman (OU): standaardbepalingen in verzekeringsvoorwaarden
 • Mr. J. Klijn (OU) - Persoonlijkheidsrechten
 • Drs. T.G. Kloek (UvA) - Vraag, aanbod en prijsstelling in de catastrofe herverzekeringsmarkt
 • Mr. Tine Meurs (KU Leuven) - Verzekeringsrecht 
 • Mw. Mr. F.H.E. van der Moolen (OU) - Samenloop van schadeverzekeringen
 • Mr. Mark (M.D.H.) Nelemans - Privaat-, bestuurs en strafrechtelijke aspecten van corporate governance en aansprakelijkheid van bestuurders van financiële instellingen
 • Mr. Nick Portugaels - Verzekeringsrecht
 • Mr. J. Roos (UvA) - juridische aspecten van co-assurantie

 • Mr. H.P.D. den Teuling (UvA) - Schadeverzekeringsrecht
 • drs. D. van Thiel (UvT) - Serious gaming en financieel gedrag
 • Mr. Dimitri Verhoeven (Universiteit Antwerpen): product recall en productveiligheid
 • Rob Wagenvoord MSc (UvA): economische aspecten van co-assurantie 

 • Drs. F.J. de Weert (UvA) - Prudentieel Toezicht
 • Drs. Y. Yue (UvA) - Economische en Statistische Aspecten van Verzekeringsfraude

Gepubliceerd door  Economie en Bedrijfskunde

Faculty of Economics and Business

24 april 2018