Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Doelstellingen

Doelstellingen ACIS

Het Amsterdam Centre for Insurance Studies heeft de volgende vijf doelstellingen:

1. Het beter koppelen van onderzoek aan onderwijs

Alleen onderzoekers van ACIS zullen in principe benaderd worden om de verdiepings- en specialisatievakken te verzorgen van het onderwijsprogramma van de Master Verzekeringskunde van de UvA Amsterdam Business School. Hiermee wordt gegarandeerd dat de studenten van de Master Verzekeringskunde op de hoogte worden gebracht van de laatste ontwikkelingen in ‘Verzekeringsland'.

2. Het bieden van een wetenschappelijk podium

ACIS biedt de aangesloten onderzoekers een podium om hun onderzoeksresultaten te presenteren. Minimaal twee keer per jaar zal er een (inter)nationaal symposium worden georganiseerd over een specifiek onderzoeksproject.

3. Het stimuleren van interdisciplinair onderzoek

De Master Verzekeringskunde kent een aantal interdisciplinaire vakken, zoals Risico en Toezicht en Verzekeringseconomie. Bij deze vakken betrokken docenten houden zich actief bezig met onderzoek op deze terreinen, maar komen weinig toe aan het interdisciplinaire element. De jurist onderzoekt de juridische kwesties en de econoom de economische aspecten. Het ACIS wil de onderzoekers meer bij elkaar brengen en gezamenlijke projecten stimuleren. Zo loopt er bijvoorbeeld een onderzoek naar de juridische en economische gevolgen van verzekeringsfraude.

4. Het beter benutten van al aanwezige kennis

Binnen de UvA zijn veel hooggekwalificeerde onderzoekers die zich bezighouden met onderwijs en onderzoek op het gebied van verzekeringen. Binnen de Faculteit der Rechtsgeleerdheid omvat het onderzoek onder andere het verzekeringsrecht en de mogelijkheden van geschillenbeslechting binnen de financiële dienstverlening.

Binnen de Faculteit Economie en Bedrijfskunde zijn onderzoekers binnen de vakgroepen Finance en Actuariaat actief op het gebied van het waarderen en het risicobeheer van verzekeringscontracten.

Deze onderzoekers werken nu al (inter)nationaal samen binnen Netspar (Network for Studies in Pensions, Ageing and Retirement), dat zich bezighoudt met vraagstukken rond pensionering en vergrijzing.

Het ACIS richt zich specifiek op onderzoek op het gebied van verzekeringen en al deze onderzoekers ook een ‘thuis' geven waarbinnen dit onderzoek kan plaatsvinden. De inter- en multidisciplinaire samenwerking wordt zo beter gefaciliteerd en dit heeft een stimulerende werking op de wetenschappelijke output.

Daarnaast herbergt ACIS ook onderzoekers van buiten de Universiteit van Amsterdam. Dit zijn onderzoekers van zowel Nederlandse als buitenlandse universiteiten.

5. Het stimuleren van Europese samenwerking

Het onderzoek van het ACIS heeft vooral een internationaal karakter en daarom heeft het ACIS zich aangesloten bij het initiatief EuroInsurance, dat bouwt aan een Europees netwerk van verschillende universiteiten met een grote reputatie op het gebied van onderzoek naar verzekeringen. EuroInsurance zal zich vooral toeleggen op het organiseren van gezamenlijke symposia en het faciliteren van promovendi.