Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Onderzoek

Onderzoeksorganisatie ACIS

Hier vindt u het overzicht van de onderzoeksorganisatie en de omvang van de onderzoekscapaciteit binnen het Amsterdam Centre for Insurance Studies.

Organisatie

 • Prof. dr. M.L. Hendrikse (UvA/OU)
  Verzekeringsrecht
 • Dr. F. de Jong (onderzoeksmanager/UvA)
  (intermediaire) distributie, financieel adviesmarkt

Hoogleraren

 • Prof. dr. D. Busch (RUN) - Financieel- en verzekeringsrecht / toezichtvraagstukken
 • Prof. dr. M.A. Clarke (University of Cambridge/St. John's College) - General - non-marine
 • Mw. prof. dr. O. Cherednychenko (RUG) - Privaatrecht
 • Prof. dr. H. Cousy (Katholieke Universiteit Leuven) - Verzekeringsrecht
 • Mw. prof. dr. A.L.H. Ernes (OU/ Maastricht University) - Dogmatiek civiel- en handelsrecht
 • Prof. dr. H. Heiss (Universität Zürich, Zwitserland) - Verzekeringsrecht
 • Prof. dr. P.L.C. Hilbers (Nyenrode) - Toezicht
 • Prof.dr. Ph.H.J.G. van Huizen (Universiteit Utrecht) - Verzekeringsrecht 
 • Prof. dr. R. Kaas (UvA) - Schadeactuariaat en actuariële statistiek
 • Prof dr. W.M.A. Kalkman (UvA) - Levensverzekeringsrecht
 • Prof. dr. H. Keuzenkamp (UvA) - Verzekeringseconomie
 • Prof. dr. J. Koelewijn (Nyenrode) - Corporate finance
 • Prof. dr. K.H.W. Knot (RUG) - Geld- en bankwezen
 • Prof. dr. R.J.A. Laeven (UvA) - Verzekeringseconomie, Solvency II, Finance
 • Prof. dr. W.F. van Raaij (UvT) - Behavioural finance, financieel-economisch gedrag van consumenten/beleggers/ondernemers, heuristieken, w.o. mental accounting en dispositie-effect, sparen/pensioenen, (marketing)communicatie over financiën
 • Prof. dr. J.G.J. Rinkes (UvA/OU) - Contractenrecht polisrecht verzekeringsrecht algemeen financieel recht consumentenrecht w o oneerlijke handelspraktijken burgerlijk recht (algemeen) en vergelijkend en europees verzekeringsrecht
 • Prof. dr. A.E. Ronner (UvA) - Enterprise risk management
 • Prof. dr. R.J. Schotsman (UvA) - Financieel recht, implementatie van het financieel gedragsrecht
 • Prof. dr. ir. T.F.E. Tjong Tjin Tai (UvT) - Zorgplicht en aansprakelijkheid
 • Prof. dr. ir. M.H. Vellekoop (UvA) - Asset Pricing - Derivatives - Life Insurance - Longevity - Stochastic Processes
 • Mw. prof. dr. B. Weyts (Universiteit Antwerpen) - Verzekeringsrecht
 • Prof. dr. J.B. Wezeman (RUG) - Verzekeringsrecht 
 • Prof. dr. R.M. Wibier (UvT) - Privaatrecht, eigendomsrecht en financieel recht
 • Prof. dr. Marc Salomon (UvA) - Big Data, Business and decision analytics

Hoofdonderzoekers

 • Mw. dr. K. Antonio (UvA) - Actuariaat
 • Dr. G.J.P. de Vries (UvA) - Verzekeringsrecht 
 • Mr. dr. W.C.T. Weterings (UvT) - Verzekeringsrecht

Onderzoekers

 • Mw. mr. dr. Melanie van den Berg (UvT) - Nudging in finance, Financieel toezichtrecht en Compliance
 • Dr. Jan Broekhuizen (RUG) - Toezicht op verzekeringen
 • ​Mw. mr. dr. H.M.B. Brouwer (UvA) - Schadeverzekeringsrecht, eigen gebrek en transportverzekering
 • Dr. K. Engel (UvA) - Precontractuele informatieplicht in het verzekeringsrecht
 • Dr. J.K. Gorter (RUG) - Prikkels in de financiële sector
 • Dr. D. Hellegers (OU) - Geschillenbeslechting
 • Mw. dr. C. Henskens (Universiteit Antwerpen) - Verzekeringsrecht
 • Dr. B. Holthinrichs (OU) - Rechtsbijstandverzekering
 • Mw. mr. dr. Steffi Illegems  - Verzekeringsrecht
 • Dr. C.J. de Jong (OU) - Juridische positie en aansprakelijkheid assurantietussenpersoon
 • Dr. P.M. Leerink (OU) - Schorsing van de dekking, premiebetaling en premierestitutie, delcrederebeding, premie-incasso door assurantietussenpersoon 
 • Dr. N.J. Margetson (UvA) - Schadeverzekeringsrecht, eigen gebrek en transportverzekering
 • Mw.  L. Merrett (MA University of Cambridge/Trinity College) - Private international law in insurance
 • Mw. mr. dr. T. Meurs (KU Leuven) - Verzekeringsrecht, mededinging
 • Dr. M.D.H. Nelemans (OU) – Financiële regulering, corporate governance en compliance 
 • dr. A.G. Oerlemans CFA, FRM (Maastricht University) - Pensioenvraagstukken, risicomanagement
 • Dr. Nick Portugaels (Universiteit Antwerpen) - Verzekeringsrecht
 • Dr. B. Schuurmans (UvT) - Industrialisatie van financieel adviesprocessen
 • Dr. F. Stadermann (OU) - Schaderegeling in verzekeringsrecht, aov
 • Mw. mr. dr. Mr. A. Vágási (UvA) - Nederlands prudentieel toezicht in de licht van de interne (Europese) verzekeringsmarkt
 • Mw. dr. A.J. Vlam (EUR) - Consumentengedrag en adviesproces financiële producten
 • Dr. G.J.P. de Vries (UvA) - Algemene privaatrechtelijke leerstukken en verzekeringsrecht
 • Dr. E.J. Wervelman (UU) - Verzekeringsrecht, gezondheidsrecht en aansprakelijkheidsrecht. Meer specifiek op de particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering en vraagstukken rondom medische aansprakelijkheid
 • Dr. W.J. Willemse (UvA) - Prudentieel toezicht
 • Dr. D. (Daily) Wuyts (Universiteit Antwerpen) - Juridische aspecten van verzekeringsfraude
 • Dr. P. van Zwieten (OU) - Subrogatie in het verzekeringsrecht waaronder Bbr 2000

Promovendi

 • Mr. A.C. de Bie (OU): juridische aspecten van informatieverplichtingen van financiële dienstverleners)
 • Mw. Mr. P. van Haastrecht- van Kuilenburg (OU) - Levensverzekeringsrecht
 • Mr. G. Heirman (Universiteit Antwerpen) - Verzekeringsrecht
 • Mw. Mr. E. Jacobs (UvA) - privaatrechtelijke aspecten van de zorgverzekeringsovereenkomst.
 • Mr. S.W.A. Kelterman (OU) - Standaardbepalingen in verzekeringsvoorwaarden
 • Mr. J. Klijn (OU) - Arbeidsongeschiktheid - Sociale verzekeringen - Verzekeringsgeneeskunde - Grond & Persoonlijkheidsrechten
 • Drs. G. Kloek (UvA) - Vraag, aanbod en prijsstelling in de catastrofe herverzekeringsmarkt
 • Mw. mr. F.H.E. van der Moolen (OU) - Samenloop van schadeverzekeringen
 • Mw. mr. J. Roos (UvA) - Juridische aspecten van co-assurantie
 • Mw. mr. D.P. van Strien (OU) - Levensverzekeringsrecht
 • Mr. H.P.D. den Teuling (UvA) - Schadeverzekeringsrecht
 • Drs. D. van Thiel (UvT) - Serious gaming en financieel gedrag
 • Drs. F.J. de Weert (UvA) - Prudentieel toezicht