Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
uva.nl
Executive MSc Verzekeringskunde

Aanmelding masterprogramma Verzekeringskunde en Enterprise Risk Management

Toelatingseisen

Een academische of hbo-opleiding in een economische, bedrijfskundige of juridische richting en 1,5 jaar relevante werkervaring. In geval van een hbo-opleiding wordt voor aanvang van het programma vastgesteld welke pre-mastervakken de aankomende student moet volgen.

Aanmelden

De inschrijfprocedure van de Master Verzekeringskunde kent de volgende stappen:

1. Inschrijven

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar vzk@uva.nl voorzien van een inschrijfformulier (zie link onderaan deze pagina), uw curriculum vitae en kopieën van relevante diploma’s en cijferlijsten en eventueel getuigschriften.

Aan de hand van uw mail en meegestuurde documenten wordt nagegaan of u voldoet aan de toelatingscriteria waarna u wordt uitgenodigd voor een oriëntatie gesprek.

2. Oriëntatiegesprek

Een oriëntatie gesprek is een vast onderdeel van de toelatingsprocedure.

In het gesprek, gevoerd met de programma directeur, wordt vastgesteld of de studie aansluit op uw wensen en /of die van uw werkgever, of u in aanmerking komt voor vrijstellingen. Uiteraard kunt u ook al uw inhoudelijke en praktische vragen stellen en eventueel persoonlijke omstandigheden bespreken.

Vrijstellingen kunnen op basis van een academische vooropleiding worden verleend na afstemming met de Examencommissie.

Kosten

Het cursusgeld wordt jaarlijks vastgesteld. Voor het collegejaar 2019-2020 is het € 8.500 per jaar.

Indien u een verlengingsjaar nodig heeft dan worden er verleningskosten in rekening gebracht. Deze kosten bedragen € 2.500 per half jaar.

Het cursusgeld kan, indien gewenst, in overleg met de opleiding gespreid betaald worden. 

De pre-mastervakken kosten € 2.000 per vak. Afhankelijk van uw vooropleiding volgt u één, twee of drie vakken. Deelname aan drie pre-mastervakken kost € 4.500.

Boeken en eventueel andere bijkomende kosten zijn niet in het cursusgeld inbegrepen. Uitgaven voor de opleiding zoals cursusgeld en uitgaven voor boeken kunnen fiscaal aftrekbaar zijn als persoonsgebonden aftrek.

Inschrijven

Met het bijgevoegde inschrijfformulier kunt u zich aanmelden.

Inschrijfformulier Verzekeringskunde en Enterprise Risk Management